המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"א | 2020-21

18 המרכז האקדמי לב לשירותך קמפוס טל קמפוס לוסטיג לשכת הרקטור פרופ' קנת הוכברג - רקטור הלשכה אחראית על תחום האקדמיה במרכז האקדמי לב: אישור התארים האקדמיים מול המועצה להשכלה גבוהה, מחלקות אקדמיות, סגל אקדמי, מערכת השעות האקדמית, לו"ז אקדמי וכד'. גב' פנינה לוי – עוזרת אישית לרקטור 02-6751115 טלפון הלשכה: 02-6751200 פקס הלשכה: rector @ jct . ac . il דוא"ל: גב' ריקי בן זיו 02 - 6751127 טלפון: ricky@jct.ac.il : ל " דוא גב' אילנה כהן 02 - 6751276 טלפון: ilanac@jct.ac.il : ל " דוא גב' יעל בסה - מזכירת לשכת הרקטור 02-6751223 טלפון: talle r@jct.ac.il : דוא"ל מנהלה אקדמית ראש אקדמי ד"ר שרה גנוט sarag @ jct . ac . il דוא"ל 02-6547258 טלפון לציין לידי ד"רשרהגנוט 02-6527262 פקס משתנהבהתאםלסמסטרבתיאוםמראשבלבד. קבלת קהל: רכזת אקדמית גב' תמי שמוקלר tamim @ jct . ac . il דוא"ל 02-6547209 טלפון לציין לידי תמי 02-6527262 פקס 14:30 – 13:30 ' ימים א'-ד קבלת קהל: ראש קמפוס לוסטיג הרב צבי שרייבר z s @ jct . ac . il דוא"ל 03-6307100 טלפון 03-7394019 פקס 13:30 - 13:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: בתיאום עם המזכירה מזכירות כללית גב' שרי הוכמן lustig @ jct . ac . il דוא"ל 0 שלוחה 03-6307111 טלפון 03-7394019 פקס ימים א'-ה' קבלת קהל: המנהל האקדמי גב' שרה לאה ביים – ראש המנהל האקדמי 02-6751025 טלפון 02-6751200 פקס academia @ jct . ac . il דוא"ל גב' נאוה סנהדראי עוזרת לראש המנהל האקדמי ורכזת הסגל האקדמי 02-6751092 טלפון 02-6751200 פקס navas @ jct . ac . il דוא"ל: ד"ר מנשה פיוטרקובסקי רכז לאיכות אקדמית ולשיפור ההוראה 02-6751286 טלפון puterkov @ gmail . com דוא"ל: גב' לימור שבתיאן – מזכירת וועדות הוראה ומשמעת 02-6751028 טלפון 02-6751200 פקס limor @ jct . ac . il דוא"ל:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=