המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"א | 2020-21

60 המכינה הקדם אקדמית 3 שלוחה *3239 טלפון 02-6751280 מנהל המכינה מר אסף חן 02-6751258 יועץ חינוכי מר נעם קדושים יועצת המכינה טל/ גב' נועה טייב 02-6547233 מח"ר טל-תבונה 02-6751260 02-6751198 מזכירות המכינה 02-6751201 פקס mechina @ jct . ac . il דוא"ל 14:00 - 13:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל 052-7178560 רב המכינה ורכז תלמידים הרב דוד ברלינר dberlin@jct.ac.il דוא"ל שכ"ל וחיובים נוספים .₪ 13,800 עלות שכר לימוד שנתי במכינה הקדם אקדמית ובמכינה הייעודית להנדסה ומחשבים הינו כ- . לא כולל תשלום עבור קורסים אקדמיים ₪ 7,702 חודשי מכינה הינו כ- 5 עלות שכר לימוד במכינה לסיעוד לפי בהתאם לתוכנית. . לא כולל תשלום עבור ₪ 6,931.5 חודשי מכינה הינו כ- 4.5 עלות שכר לימוד במכינה למנהל עסקים וחשבונאות לפי קורסים אקדמיים בהתאם לתוכנית. עלות מכינות לחיילים תיקבע לפי מספר חודשי המכינה במסלול. מקדמת שכר הלימוד כל סטודנט המתקבל ללימודים במכינה הקדם אקדמית מקבל יחד עם מכתב הקבלה קישור לתשלום מקדמת שכר .₪ 2,200 לימוד על סך יש לשלם את המקדמה עד לתאריך הנקוב על השובר כדי לממש את הקבלה ולהבטיח את מקומך במכינה. תשלום מקדמת שכר לימוד ומסירת ההרשאה לחיוב חשבון הם תנאי הכרחי לתחילת הלימודים. רק סטודנט ששילם בדרך זו, ייחשב כמי שמימש את קבלתו, ויורשה להכין מערכת, להשתתף בשיעורים, להיבחן ועוד. יתרת שכ"ל היות ורוב הסטודנטים במכינה ממומנים ע"י משרד החינוך, הוחלט כי אותם סטודנטים שלא יהיו זכאים למימון יחויבו כספית רק לאחר פרסום תוצאות ועדת המלגות. תלמיד המכינה שאינו מקבל מימון מטעם משרד החינוך, יחתום על טופס התחייבות למוסד בגובה שכ"ל מלא. 01.11.2020 תלמידיםשאינם צפויים לקבל מימון עפ"י הכללים הידועים מראש, שכר הלימוד שלהם יגבה החל מתאריך במאי. לאחר הפחתת סכום 1 בחודש הלועזי עד ל - 1 בדצמבר וממשיך ב- 1 החיוב הראשון נעשה בדרך כלל ב- תשלומים. כשבוע ימים לפני כל תשלום ניתן יהיה לראות באתר לב-נט 6 המקדמה ששולם, יתרת שכ"ל מחולקת ל- את גובה התשלום החודשי, שובר זה מהווה קבלה ובו יפורטו הסכום בו יחויב חשבון הבנק והרכב החיובים. החיוב עשוי להתעדכן לפי הצורך עד ליום ביצוע התשלום. בנוסף ניתן להתעדכן במצב החשבון באתר האינטרנט בכרטיס הסטודנט האישי הממוחשב המתעדכן בכל יום. חיובים נוספים לתלמידי המכינה: .קדם מכינה (סדנה) 1 הסדנה מיועדת לסטודנט אשר לא למד לימודים כלליים בתיכון כלל. קמפוס לב בקומת הכניסה של בניין ויילר, 165 חדר מכינה קדם אקדמית

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=