המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"א | 2020-21

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ 'ל ט"כ ח"כ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' צום ט באב 'א 'ב 'ג 'ד ' ה 'ן 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ט"כ ח"כ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ש" ערב רה 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 צום גדליה תחילת ' סמס א 'ל 'א 'ב 'ג 'ד ' ה 'ן 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ט"כ ח"כ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ' מועדי ב ' סמס אלול ' מועדי ב ' סמס אלול ' מועדי ב ' סמס אלול ' מועדי ב ' סמס אלול 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י 'כ ט"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ן"כ ה"כ ז"כ ח"כ ט"כ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' צום י בטבת 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ו"כ ה"כ ד"כ ז"כ 'ל ט"כ ח"כ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 יום השלמה סוף 'א' סמס 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 תחילת ' סמס ב ' מועדי ב 'א' סמס תענית אסתר פורים שושן פורים פורים משולש ' מועדי ב 'א' סמס מרתון ירושלים 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ט"י ח"י 'כ ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 'ל 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' מועדי ב 'א' סמס יום השואה ' מועדי ב 'א' סמס ' מועדי ב 'א' סמס 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ו"ט ד"י ז"ט ז"י ח"י 'כ ט"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ח"כ ט"כ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ערב יום הזיכרון יום הזיכרון יום העצמאות ' מועדי ב 'א' סמס ' מועדי ב 'א' סמס ג בעומר "ל יום ירושלים 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ 'ל ט"כ ח"כ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ט"כ ח"כ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 יום השלמה סוף 'ב' סמס ז " צום י תמוז 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 ' צום ט באב ' מועדי א ' סמסטר ב חופשת פסח ' מועדי ב ' סמסטר ב ' מועדי ב ' סמסטר ב שבועות ' מועדי ב סמסטר 'א אדר מרץ - ' פברו פ"תש אב יולי - אוגוסט תשפ א" אב יולי - אוגוסט תשפ א" סיוון יוני - מאי א" תשפ אייר אפריל מאי - א" תשפ אייר אפריל מאי - א" תשפ תמוז יוני יולי - א" תשפ תמוז יוני - יולי א" תשפ ניסן - מרץ אפריל א" תשפ ניסן - מרץ אפריל א" תשפ אדר מרץ - ' פברו פ"תש סיוון יוני - מאי א" תשפ ' מועדי א ' סמסטר ב ' מועדי א ' סמסטר ב ' מועדי א ' סמסטר ב כסלו נוב ' דצמ-' תשפ א" טבת ינואר - ' דצמ א" תשפ שבט ' פברו - ינואר א" תשפ כסלו נוב ' דצמ-' תשפ א" שבט ' פברו - ינואר א" תשפ טבת ינואר - ' דצמ א" תשפ חופשת חנוכה ' מועדי א סמסטר א ' ' מועדי א סמסטר א ' ' מועדי א סמסטר א ' אב יולי - אוגוסט תש פ" תשרי ספט ' אוק-' ' א" תשפ חשון אוק ' נוב-' א" תשפ אלול אוג ' ספט -' פ"תש ' מועדי א ' סמסטר ב מועדי א ' סמסטר אלול ' מועדי א ' סמסטר ב ' מועדי ב ' סמסטר ב ' מועדי ב סמסטר ב ' אב יולי - אוגוסט תש פ" תשרי ספט ' אוק-' ' א" תשפ אלול אוג ' ספט -' פ"תש ראש השנה יום הכיפורים ' מועדי א סמסטר אלול חופשת סוכות חופשת חנוכה ' מועדי א סמסטר א ' חשון אוק ' נוב-' א" תשפ מועדים בהם מתקיימיםרק במכון לב לימודי קודש עד 13:00 ואין לימודיםאקדמים וקודש בכל המכונים -' מועדי ב בהם מתקיימים לימודים אקדמיים מקראה - חופשות חגים לימודי קודש בסמסטר אלול בלבד לימודים אקדמיים סמס 'ב/ 'א' לא בהם - בחינות מתקיימים לימודיםאקדמיים וקודש חופשת קיץ / סמסטר אלול ! שימו לב בנוסף ללוח זה קיים קובץ "לו' - ז אקדמי עם הערות ' שנמצא באתר -לב NET לעיונכם והינו חלק בלתי נפרד מהלו " ז האקדמי . ד"בס ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ 'ל ט"כ ח"כ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' צום ט באב 'א 'ב 'ג 'ד ' ה 'ן 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ט"כ ח"כ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 " ערב רה 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 צום גדליה תחילת ' סמס א 'ל 'א 'ב 'ג 'ד ' ה 'ן 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ט"כ ח"כ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ' מועדי ב ' סמס אלול ' מועדי ב ' סמס אלול ' מועדי ב ' סמס אלול ' מועדי ב ' סמס אלול 'א 'ב 'ג 'ד ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז ח"י "י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ן"כ ה"כ ז"כ ח"כ ט"כ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' צום י בטבת 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ו"כ ה"כ ד"כ ז"כ 'ל ט"כ ח"כ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 יום השלמה סוף 'א' סמס 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 תחילת ' סמס ב ' מועדי ב 'א' סמס תענית אסתר פורים שושן פורים פורים משולש ' מועדי ב 'א' סמס מרתון ירושלים 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ט"י ח"י 'כ ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 'ל 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' מועדי ב 'א' סמס יום השואה ' מועדי ב 'א' סמס ' מועדי ב 'א' סמס 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ו"ט ד"י ז"ט ז"י ח"י 'כ ט"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ח"כ ט"כ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ערב יום הזיכרון יום הזיכרון יום העצמאות ' מועדי ב 'א' סמס ' מועדי ב 'א' סמס ג בעומר "ל יום ירושלים 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ 'ל ט"כ ח"כ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ט"כ ח"כ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 יום השלמה סוף 'ב' סמס ז " צום י תמוז 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י ב"י א"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 'כ ט"י ח"י ב"כ א"כ ג"כ ד"כ ו"כ ה"כ ז"כ ט"כ ח"כ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 ' צום ט באב ' מועדי א ' סמסטר ב חופשת פסח ' מועדי ב ' סמסטר ב ' מועדי ב ' סמסטר ב שבועות ' מועדי ב סמסטר 'א אדר מרץ - ' פברו פ"תש אב יולי - אוגוסט תשפ א" אב יולי - אוגוסט תשפ א" סיוון יוני - מאי א" תשפ אייר אפריל מאי - א" תשפ אייר אפריל מאי - א" תשפ תמוז יוני יולי - א" תשפ תמוז יוני - יולי א" תשפ ניסן - מרץ אפריל א" תשפ ניסן - מרץ אפריל א" תשפ אדר מרץ - ' פברו פ"תש סיוון יוני - מאי א" תשפ ' מועדי א ' סמסטר ב ' מועדי א ' סמסטר ב ' מועדי א ' סמסטר ב כסלו נוב ' דצמ-' תשפ א" טבת ינואר - ' דצמ א" תשפ שבט ' פברו - ינואר א" תשפ כסלו נוב ' דצמ-' תשפ א" שבט ' פברו - ינואר א" תשפ טבת ינואר - ' דצמ א" תשפ חופשת חנוכה ' מועדי א סמסטר א ' ' מועדי א סמסטר א ' ' מועדי א סמסטר א ' אב יולי - אוגוסט תש פ" תשרי ספט ' אוק-' ' א" תשפ חשון אוק ' נוב-' א" תשפ אלול אוג ' ספט -' פ"תש ' מועדי א ' סמסטר ב מועדי א ' סמסטר אלול ' מועדי א ' סמסטר ב ' מועדי ב ' סמסטר ב ' מועדי ב סמסטר ב ' אב יולי - אוגוסט תש פ" תשרי ספט ' אוק-' ' א" תשפ אלול אוג ' ספט -' פ"תש ראש השנה יום הכיפורים ' מועדי א סמסטר אלול חופשת סוכות חופשת חנוכה ' מועדי א סמסטר א ' חשון אוק ' נוב-' א" תשפ מועדיםבהםמתקיימיםרק במכון לב לימודי קודש עד 13:00 ואין לימודיםאקדמים וקודש בכל המכונים לימודי קודש בסמסטראלול בלבד חופשת קיץ / סמסטר אלול ! שימו לב בנוסף ללוח זה קיים קובץ "לו' - ז אקדמי עם הערות ' שנמצא באתר -לב NET לעיונכם והינו חלק בלתי נפרד מהלו " ז האקדמי . " הוכן ע י ריקי בן זיו בתאריך 30/01/20 עודכן בתאריך 12/05/20 מנהל אקדמי - לשכת הרקטור ח.ל.ט

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=